lyprinol 980x175 px 2 1

100% čistota a bezpečnosť

Ryby a kôrovce, najmä tučné morské ryby často plávajú vo vodách znečistených najmä ťažkými kovmi (ortuť, kadmium, olovo,...), ktoré sa potom ukladajú v ich mäse. Výživové odporúčania založené na zvýšenej konzumácii rýb sú síce správne, ale je veľmi dôležité starostlivo si vyberať ryby, ktoré konzumujeme. Ideálne je, keď ryby pochádzajú z kontrolovaného chovu.

 

Kolobeh ortuti v oceáne:

 

Mušle Perna canaliculus sú pestované výhradne v kontrolovaných a čistých vodách.

Ich čistota je pravidelne kontrolovaná a garantovaná.